Chuối và cơm nên ăn vào buổi trưa, không ăn buổi tối; ngược lại các loại đậu nên ăn buổi tối tránh buổi sáng, theo bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc.

Thực phẩm: Cẩm nang ăn thực phẩm vào thời điểm tốt nhất   Cẩm nang ăn thực phẩm vào thời điểm tốt nhất             3264   Cẩm nang ăn thực phẩm vào thời điểm tốt nhất             3265   Cẩm nang ăn thực phẩm vào thời điểm tốt nhất             3266   Cẩm nang ăn thực phẩm vào thời điểm tốt nhất             3267   Cẩm nang ăn thực phẩm vào thời điểm tốt nhất             3268   Cẩm nang ăn thực phẩm vào thời điểm tốt nhất             3269   Cẩm nang ăn thực phẩm vào thời điểm tốt nhất             3270   Cẩm nang ăn thực phẩm vào thời điểm tốt nhất             3271   

Thi Trân VnExpress


+ 1 cho bài này | Chia sẻ bài này: Facebook | Twitter | Google