ĐẬU PHỤ CHIÊN TIÊU TỎI
ĐẬU PHỤ CHIÊN TIÊU TỎI
ĐẬU PHỤ CHIÊN TIÊU TỎI

ĐẬU PHỤ CHIÊN TIÊU TỎI

29.000₫

- +
Mua hàng

- Làm nóng dầu, cho sốt, đảo đều, cho đâu, xóc đều, thêm 1/2 tỏi chiên, tiêu, đảo đều 
- Ra đĩa, rắc nốt tỏi chiên, tiêu, thưởng thức 

Đánh giá
Bảo hành