1. Các hình thức thanh toán

Khách hàng có thể lựa chọn các hình thức thanh toán sau đây để thanh toán cho đơn hàng của mình khi mua sản phẩm trên website Bữa tối Hạnh Phúc. Tuy nhiên, trong giai đoạn thử nghiệm, Bữa tối Hạnh Phúc không áp dụng các hình thức thanh toán trực tuyến.

- Thanh toán trả trước: Đây là hình thức thanh toán trực tuyến mà khách hàng sử dụng để thanh toán cho đơn hàng, bao gồm: Thẻ membership UCA, Thẻ ATM (Thẻ ghi nợ/thanh toán/trả trước nội địa); Thẻ thanh toán quốc tế, thẻ tín dụng,  Mã giảm giá (Gift Code), Tài khoản điểm Bữa tối Hạnh Phúc.

- Thanh toán trả sau: Đây là hình thức mà khách hàng sử dụng để thanh toán cho đơn hàng khi Bữa tối Hạnh Phúc giao hàng, bao gồm: Tiền mặt, Thẻ ATM (thẻ ngân hàng, thẻ thanh toán nội địa), thẻ tín dụng và thẻ thanh toán quốc tế (Visa, Master, JCB, UnionPay…) qua máy quẹt thẻ (POS, mPOS) của Ngân hàng.

2. Quy định áp dụng thanh toán

- Thanh toán trả trước: Thanh toán trả trước được áp dụng cho tất cả khách hàng của Bữa tối Hạnh Phúc sử dụng các hình thức thanh toán trả trước được chấp nhận.

- Thanh toán trả sau: Thanh toán trả sau được áp dụng cho các khách hàng đã được định danh thông thường và định danh đặc biệt theo Chính sách định danh của Bữa tối Hạnh Phúc, sử dụng các hình thức thanh toán trả sau được chấp nhận.