NỘM SỨA BẮP CẢI TÍM
NỘM SỨA BẮP CẢI TÍM
NỘM SỨA BẮP CẢI TÍM

NỘM SỨA BẮP CẢI TÍM

65.000₫

- +
Mua hàng

Kinh giới thái rối, ớt sừng thái vát. Cho bắp cải vào tô

Cho ớt sừng, kinh giới, sứa, sốt nộm, trộn đều

Cho bắp cải đã trộn ra đĩa, rắc vừng đều lên trên, thưởng thức.

Đánh giá
Bảo hành